Onze missie, een eigen verhaal

De vraag die ons boeit en bezig houdt is wat de natuur aan mensen heeft te vertellen over leven en floreren. Dat is een geweldige uitdaging want het begrip natuur alleen al is lastig in woorden uit te drukken.

We hebben er allemaal zo onze eigen beelden bij. Zoals wij het bekijken bestaat de natuur in ieder geval uit leven of energie. En daarin kun je dan bijvoorbeeld samenhang en tegelijkertijd oneindig veel verschil in vorm, kleur, ritme, tempo en beweging zien. Mensen lijken precies ook deze kenmerken te vertonen.

Als je er zo naar kijkt dan zijn we dus eigenlijk allemaal een eigen onderdeel van een veel groter geheel. Wanneer je hier echt bij stil zou kunnen staan, dan kan er misschien zoiets als een vanzelfsprekende verbinding tussen de natuur in en om je heen ontstaan.


Regels en ambities

Wij groeien echter op met verhalen die vooral over regels en ambities in de buitenwereld gaan. Het ligt voor de hand dat we hier bij aan proberen te sluiten. De wil om erbij te horen en om onszelf te manifesteren zit in ons bloed. Dat doen we dus ook meestal goed. Zo zijn we meesters geworden in het organiseren van ons leven door veel te denken en te doen. Dit gedrag levert ons immers zekerheid, waardering en vooruitgang op. In deze ontwikkeling missen we echter, laten we zeggen, een aardig essentieel verband. Onze verhalen en het daarbij horende gedrag zijn namelijk niet zo geschikt om af te kunnen stemmen op onze gevoelsmatige binnenkant. Daarnaast lijkt de beweging, van altijd maar vooruit in de waan van ons volk, ook wel wat aan de tegennatuurlijke kant. Zo kan het zijn dat een eenzijdige manier van leven ons op langere termijn juist meer gevoel van onrust, onvrede en machteloosheid gaat geven.

Wat we nodig lijken te hebben is aandacht, ruimte en tijd om vertrouwd te kunnen raken met bewegingen van eigen kracht en kwetsbaarheid. Dit gaat bijvoorbeeld over het leren stilstaan in beweging, over waarnemen en het intuïtieve verstaan. En ook over het herkennen, accepteren en waarmaken  van eigenheid en samengaan. Allemaal dingen die we niet goed in woorden kunnen vangen of leren vanuit het hoofd. Dit is iets wat we alleen kunnen doen door zelf te gaan ontdekken wat er mogelijk is zonder dat er in tegennatuurlijke verzinsels wordt geloofd.

Het vraagt absoluut moed om onzeker te durven zijn over hoe jijzelf of de wereld eruit zou moeten zien. Dit is dan ook meteen wel het aller lastigste en de kern van het verhaal misschien.

Een gevoelsmatige en geestelijke ontwikkeling lijkt voor ons mensen echter van wezenlijk belang om überhaupt te kunnen leven in natuurlijk evenwicht en sociale samenhang.


Wat wij doen

Wij zoeken graag met verschillende mensen naar een nog onbekend en een beetje eigentijds verhaal. Niet zweverig of gebouwd op luchtkastelen maar origineel en aardig voor ons allemaal. Het gaat ons om persoonlijke of sociale beweging met natuurlijke zin.

Wij ontdekken in de natuur om ons heen steeds meer mooie avonturen om wegwijs te raken hierin. Het is wat ons betreft een kwestie van verschillende vragen en invalshoeken verkennen en delen. Het is niet onze bedoeling om elkaar met standaard normen te gaan overtuigen of vervelen. Ons verhaal wordt gebaseerd op eigen ervaringen, misschien ooit ook nog een wetenschappelijk feit:

“Verwondering is het begin van alle wijsheid”